پیام تبریک مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

به گزارش” آوای صنعت ”،  سالی که گذشت، به یمن تلاش جمعی همه همکاران گرانقدر در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، دستاوردهای خوبی را در زمینه توسعه عملکرد و تحقق اهداف شرکت در پی داشته است.

یا مقلب القلوب و الابصـار،یــا مـدبر الیل و النهـار،یـا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال

سالی که گذشت، به یمن تلاش جمعی همه همکاران گرانقدر در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، دستاوردهای خوبی را در زمینه توسعه عملکرد و تحقق اهداف شرکت در پی داشته است.

 از توسعه اکتشاف ، افزایش ذخایر معدنی، رشد تولید و ارتقای بهره وری، افزایش رقابت پذیری تا افزایش جذب سرمایه گذاری و توسعه طرح های معدنی را شاهد بودیم.

همه این دستاوردها یک ره آورد جدیدی را پیش رو قرار داده است که با تلاش جمعی و همگرایی همدلانه بتوانیم قابلیت سرمایه های مادی و معنوی و انسانی را برای برداشتن گام های بلند در سال جدید، بیشتر و بهتر مهیا کنیم.