پيشرفت فيزيکی واحد فولادسازی شرکت فولاد سفيددشت به مرز ۹۰ درصد رسيد

مديرعامل شرکت فولادسفيددشت چهارمحال وبختياري از پيشرفت فيزيکي 89 درصدي واحد فولادسازي اين شرکت خبرداد.

به گزارش” آوای صنعت ”، محمود ارباب زاده، باترخيص ديگرتجهيزات اين واحد ازگمرک وتکميل آن، پروژه فولادسازي شرکت فولادسفيددشت در فهرست افتتاح طرح هاي ملي قرارخواهد گرفت.

محمود ارباب زاده افزود: با بهره برداري از پروژه فولادسازي مي توان به ظرفيت سالانه 800 هزارتن اسلب دست يافت.

راه اندازي ديگر طرح هاي توسعه اي در مهر و آبان امسال وي با اشاره به ديگر طرح هاي توسعه اي فولاد سفيددشت، گفت: احداث واحد بريکت سازي باهدف افزايش بهره وري و مديريت بهينه ضايعات ازسال98 دردستورکارقرارگرفت و درنيمه پاييز امسال راه اندازي مي شود.

مديرعامل فولادسفيددشت تصريح کرد: همچنين تجهيزات برق بالادست واحد اکسيژن وارد سايت شده است و اين واحد در آبان سال جاري به بهره برداري مي رسد.