پنج سد در سیلاب اخیر سرریز کرد

پنج سد جگین در استان هرمزگان، پیشین، خیرآباد، شی کلک و زیردان در استان سیستان و بلوچستان براثر بارندگی‌های اخیر سر ریز کرد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  میزان ورودی سد جگین در استان هرمزگان، براساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع شرکت مدیریت منابع آب ایران و در بارش‌های اخیر ۲۲۰ میلیون متر مکعب است و موجودی این سد تا تاریخ ۲۲ دی ماه ۲۹۰ میلیون متر مکعب‌شده‌ که به این ترتیب ۱۰۰درصد حجم آن پرشده و سرریز کرده است.

سد پیشین که قبل از وقوع سیل ۹۴ درصد حجم آن پر از آب بوده، اکنون لبریز شده و سرریز کرده است. همچنین سد خیرآباد پیش از وقوع سیل ۸۱درصد حجم آب داشته که اکنون این سد نیز سرریز شده است.

میزان ورودی سد شی کلک در سامانه بارشی اخیر ۶ میلیون مترمکعب گزارش شده و اکنون حجم ورودی این سد به ۱۱ میلیون متر مکعب رسیده و حجم آن به ۱۰۰درصد رسیده و سرریز کرده است.

میزان ورودی سد زیردان در سامانه بارشی اخیر به ۷۵ میلیون متر مکعب رسیده است. همچنین اکنون موجودی این سد به ۲۰۷ میلیون متر مکعب بالغ شده و حجم آب این سد هم ۱۰۰درصد شده و به این ترتیب سرریز کرده است.

سدهای استقلال میناب، شمیل و نیان و نیز سدسرنی در استان هرمزگان در سامانه بارشی اخیر به ترتیب ۹۵، ۲۵ و ۲۵ میلیون مترمکعب ورودی داشته‌اند و نیز موجودی آب این سدها نیز به ترتیب ۱۶۳، ۷۷و ۳۳ میلیون متر مکعب گزارش شده است. میزان پرشدگی این سدها نیز به ترتیب ۶۸ درصد، ۷۸ و ۵۴ درصد است.

حداکثر دبی ورودی ساعتی اعلام شده در سد استقلال استان هرمزگان حدود یک هزار و ۷۰۰ مترمکعب برثانیه، در سد شمیل و نیان حدود۶۰۰ مترمکعب برثانیه، در سد سرنی ۸۰۰ مترمکعب برثانیه و در سد جگین حدود چهار هزار مترمکعب برثانیه بوده است.

حداکثر دبی ورودی ساعتی اعلام شده در سدپیشین استان سیستان و بلوچستان حدود چهار هزار مترمکعب برثانیه و در سد زیردان حدود دو هزار متر مکعب برثانیه بوده است.

پوشش و تمرکز عمده بارش نوزدهم تا ۲۱ دی ماه براساس تازه‌ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع‌آب شرکت مدیریت منابع آب ایران در محدوده جنوب و شرق کشور رخ داده است.

میزان بارش‌های دی ماه در استان سیستان و بلوچستان ۳۱ میلیمتر، هرمزگان۹۷ میلیمتر، کرمان ۵۰ میلیمتر، فارس ۷۱ میلیمتر و بوشهر۴۳ میلیمتر است.

بارش‌های سال آبی جاری در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نسبت به دوره مشابه پارسال به ترتیب ۳۰۹۷ و ۵۳۱ درصد و نسبت به دوره درازمدت نیز به ترتیب ۲۹۱ و ۳۵۷درصد افزایش دارد.

بارش‌های رخ داده در بازه زمانی نوزدهم تا ۲۱ دی ماه سبب افزایش ۱۷ میلیمتری بارش متوسط کشور در سال آبی جاری شده است. همچنین در بارش‌های اخیر (نوزدهم تا ۲۱ دی ماه) برخی ایستگاه‌ها بارش تا بیش از ۲۰۰ درصد بارش سالانه خود را دریافت کرده‌اند.

ایستگاه کجور در استان سیستان و بلوچستان ۲۰۶درصد بارش سالانه و ایستگاه قشم و بندرعباس در استان هرمزگان به ترتیب ۱۳۰ و ۱۲۰ درصد بارش سالانه را داشته‌اند.