پرداخت سود سهام شرکت پالایش نفت اصفهان

شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) به اطلاع کلیه سهامداران مي رساند سود سهام سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ براساس برنامه ذکر شده پرداخت مي گردد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) به اطلاع کلیه سهامداران محترمي که در تاريخ مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ سهامدار شركت پالايش نفت اصفهان بوده اند، مي رساند سود سهام سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ براساس برنامه ذيل پرداخت مي گردد.

الف) سهامداران حقیقی
  جهت تسریع در امر پرداخت سود سهام و رضایت سهامداران، طبق هماهنگی هاي بعمل آمده با بانک ملت سهامداران محترم مي توانند از تاريخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۸ لغايت ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ با مراجعه به يکي از شعب بانک ملت در سراسر كشور و با ارئه اصل و تصوير كارت ملي و گواهينامه نقل و انتقال سهام نسبت به دريافت سود سهام سال مزبور و همچنين طلب سود سهام سنوات قبل (درصورت عدم دريافت تاكنون) اقدام نمايند.

ب) سهامداران حقوقی و صندوق های سرمایه گذاري و سبدگردانها مطابق جدول ذيل:

ردیف دارندگان تعداد سهام تاریخ پرداخت نحوه پرداخت مدارک مورد نیاز
۱ صندوق های سرمایه گذاری وسبدگردانها ۰۱/۰۷/۹۸- ۲۹/۱۲/۹۸ کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور پیوست ۱- ارائه به بانک ملت
۲ کمتر از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ۰۱/۰۷/۹۸- ۲۹/۱۲/۹۸ کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور پیوست ۱- ارائه به بانک ملت
۳ بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ۰۱/۰۸/۹۸- ۲۹/۱۲/۹۸ واریز به حساب سهامدار پیوست ۲- ارائه به شرکت
– پیوست ۱- مدارک مورد نیاز برای صندوق هاي سرمايه گذاري وسبد گردانها و سهامداران حقوقي کمتر از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ سهم جهت ارائه به بانک ملت
– پیوست ۲- مدارک مورد نیاز برای سهامداران حقوقي بيشتر از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ سهم جهت ارائه به شرکت
– پیوست ۱-  مدارک مورد نیاز برای صندوق هاي سرمايه گذاري وسبدگردانها و سهامداران حقوقي کمتر از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ سهم جهت ارائه به بانک ملت :
– پرداخت سود سهام به سهامداران حقوقی پس از رؤیت درخواست کتبی شخص حقوقي از بانک، در وجه حساب جاري متعلق به سهامداران نزد بانکهاي سراسر كشور به صورت انتقالي انجام مي پذيرد.
– نامه سهامداران حقوقی بایستی داراي سربرگ شرکت بوده و به امضاي مديران شرکت رسيده باشد، نامه مزبور شامل شماره حساب سهامدار حقوقي و مشخصات کامل نماينده وي باشد.
– همچنین لازم است اینگونه سهامداران مدارک ذیل را ضميمه معرفي نامه مذکور به شعب بانک تحويل نمايند:
– تصویری از آخرین روزنامه رسمي شامل آخرين تغييرات مديران صاحب امضاء.
– تأیید کتبی شماره حساب بانکي و گواهي آخرين مديران صاحب امضا از شعبه بانکي كه در آن حساب دارند. (اين مدرك بايد توسط فردي از آن شعبه امضا شود كه در دفتر بين بانكي معرفي شده باشد)
– گواهینامه نقل و انتقال/ اعلامیه خرید و فروش سهام
– اصل کارت ملی نماینده سهامدار (تصویر کارت ملي، نماينده سهامدار توسط شعب بانک اخذ مي شود.)
– پیوست ۲ – مدارک مورد نیاز برای سهامداران حقوقي بيشتر از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ سهم جهت ارائه به شرکت :
– ارسال نامه رسمی ممهور به مهر شرکت با ذکرشماره ثبت شرکت و كد سهامداری مبنی بر اعلام شماره “شبا” 
و شماره حساب متعلق به شرکت نزد یکی از بانک های كشور
– روزنامه رسمی شرکت مربوط به آخرین تغیيرات مديران صاحب امضاي شرکت مربوطه
هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامي عام)