پذیرش گندله و آهن اسفنجی ۴ شرکت در بورس کالا

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه ای از پذیرش گندله سنگ آهن شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و همینطور آهن اسفنجی شرکت های صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان، مجتمع فولاد خراسان و بریکت شرکت صبا فولاد خلیج فارس در بازار اصلی این بورس خبر داد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  بدین ترتیب، پذیرش گندله شرکت سنگ آهن مرکزی ایران پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و هشتمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین پذیرش آهن اسفنجی شرکت های صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان و مجتمع فولاد خراسان نیز در همان جلسه به تصویب رسید.

گفتنی است مدارک و مستندات پذیرش آهن اسفنجی (بریکت) شرکت صبا فولاد خلیج فارس هم در جلسه مذکور بررسی و تصویب شد.