پذیرش شمش فولادی فولاد زرند ایرانیان در بازار اصلی

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای از پذیرش شمش فولادی شرکت فولاد زرند ایرانیان در بازار اصلی این بورس خبر داد؛ همچنین سه پذیرش جدید نیز در بازار فرعی انجام شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، براساس این اطلاعیه، پذیرش شمش فولادی شرکت فولاد زرند ایرانیان پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و یکمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۵ تیر ماه جاری در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

اسید ترفتالیک  دو شرکت خارجی در بازار فرعی

همچنین مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش اکسید آلومینیوم شرکت آلومینای ایران و اسید ترفتالیک دو شرکت شرکت Huishang Investment Co. Limited کشور چین و شرکت Reliance Industries Limited کشور هند در بازار فرعی این بورس خبر داد.

براساس اطلاعیه منتشر شده، پذیرش ۶۰ هزار تن اکسید آلومینیوم شرکت آلومینای ایران پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و یکمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۵ تیر ماه جاری در بازار فرعی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین پذیرش ۵۵۲ تن اسید ترفتالیک شرکت Huishang Investment Co. Limited کشور چین که عرضه کننده آن شرکت پتروشیمی محب پلی استر خاوران است نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در کمیته عرضه در بازار فرعی بورس کالا به تصویب رسید.

علاوه بر این، در این جلسه کمیته عرضه بورس کالا ۱۴۸۸ تن اسید ترفتالیک شرکت Reliance Industries Limited کشور هند که عرضه کننده آن شرکت پتروشیمی محب پلی استر خاوران است را نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار فرعی پذیرش کرد.