تعداد پذیرش های امسال به ٣٦ شرکت رسید؛
پذیرش سیمان «اصفهان» و «داراب» در بورس کالا

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش محصول دو شرکت سیمانی شامل شرکت سیمان اصفهان و شرکت سیمان داراب در بازار اصلی این بورس خبر داد؛ بدین ترتیب جمع سیمانی های پذیرش شده در بورس کالای ایران به عدد ۳۶ رسید.

به گزارش” آوای صنعت ”، براساس اطلاعیه های منتشر شده، پذیرش محصول شرکت سیمان اصفهان پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و دومین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۲۱ تیر ماه جاری در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین کمیته عرضه بورس کالا در این جلسه محصول سیمان شرکت سیمان داراب را پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی پذیرش کرد.

گفتنی است، با پذیرش این دو شرکت، تعداد شرکت های سیمانی پذیرش شده در بورس کالا از ابتدای سال جاری تاکنون به عدد ۳۶ رسید و در کنار سیمان شاهد پذیرش کلینکر (به عنوان ماده اولیه تولید سیمان) ۶ شرکت سیمانی برای نخستین بار البته در بازار فرعی بورس کالا بودیم.

بر این اساس ۷۲۵ هزار تن کلینکر شرکت های سیمان دورود، ساوه، فارس نو، صوفیان، بجنورد و بهبهان برای نخستین بار در این بورس پذیرش شدند تا پس از رونق معاملات سیمان، نوبت به ماده اولیه این محصول یعنی کلینکر برسد.