پتروشیمی شازند با هدف ایجاد اشتغال پایدار استخدام می کند

شرکت پتروشیمی شازند در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال و در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار استخدام نماید.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  شرکت پتروشیمی شازند در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال و در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار، بر اساس ضوابط، مقررات و آئین نامه استخدامی خود، از بین داوطلبان واجد شرایط، تعدادی نیروی انسانی در مقاطع تحصیلی، دیپلم و مشاغل تخصصی بومی شهرستان شازند (شهرها و روستاهای تابع شهرستان)، فوق دیپلم و لیسانس به صورت استانی (استان مرکزی) جذب نماید.

متقاضیان پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی و روانشناختی همچنین مصاحبه فنی و تخصصی و معاینات پزشکی بهکار گمارده خواهند شد.

*متقاضیان ثبت نام در ردیف های 1 و 2 الزاماً می بایستی بومی استان مرکزی باشند *متقاضیان ثبت نام در ردیف های 3 و 4 الزاماً می بایستی بومی شهرستان شازند(شهرها و روستاهای تابعه)باشند * مالک تشخیص بومی بودن، محل تولد، صدور شناسنامه و محل تحصیل 4 سال متوالی ، فرزندان کارکنان * قرارداد کار پذیرفته شدگان، با شرکت تأمین نیروی طرف قرارداد پتروشیمی شازند، منعقد خواهد شد.

شرایط پذیرش بصورت کامل به شرح زیر است.

منبع:پتروشیمی شازند