وزیر صمت: با قیمت گذاری دستوری مخالفم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هرگونه قیمت گذاری دستوری مخالف هستم؛ دولت نیز در این زمینه با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می کند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.

به گزارش” آوای صنعت ”، «علیرضا رزم حسینی» در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه های ماموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: در هرگونه تصمیم گیری، نمایندگان تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی، کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.

رزم حسینی خاطرنشان کرد: به دنبال حذف واسطه ها و دلالان هستیم؛ دلالان و واسطه ها میان تولیدکننده و مصرف کننده قرار می گیرند و سبب افزایش قیمت کالاهای مهم (مانند سیمان) در بازار می شوند که دستگاه های نظارتی در این بخش باید به کمک تولید بیایند.

وی همچنین حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص های اشتغال دانست که به دنبال آن موجب افزایش امید و امنیت اجتماعی می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانه ها در کنترل بازار، از آنها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند.

انجمن ها رانت خواران را از بازار حذف کنند

رزم حسینی همچنین گفت: انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشته ای (از جمله سیمان) باید در جهت
قیمت گذاری، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست گذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه گذار و این گونه کارهای حاکمیتی باشیم و دیگر کارها از قبیل قیمت گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل ها، انجمن ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشورهای توسعه یافته واگذار کرد.  پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شیوه نامه دولت در زمینه قیمت گذاری برخی محصولات گفته بود که این شیوه نامه توسط کارشناسان تایید شده و در این زمینه دولت درپی حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان کشور است.