ورود گویان به جمع صادرکنندگان نفت

شرکت های آمریکایی اکسون موبیل و هس قصد دارند اولین محموله نفت خام گویان را بین ژانویه و فوریه سال آینده میلادی صادر کنند.

به گزارش ” آوای صنعت ”، شرکت های تولید نفت آمریکایی اکسون موبیل و هس قصد دارند اولین محموله نفت خام گویان را بین ژانویه و فوریه سال آینده میلادی صادر کنند که نقطه عطفی برای این تولیدکننده جدید آمریکای لاتین است.

 کنسرسیومی شامل هر دوی این شرکت‌ها و یک واحد از شرکت CNOOC چین تا به حال بیش از 6 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و گاز در سواحل گویان اکتشاف کرده‌اند که در نهایت می توان از آنها روزانه 750 هزار بشکه برای کشوری که هیچ تاریخچه ای در تولید نفت ندارد، تولید کرد.

 این اکتشاف های نفتی کشور فقیر گویان را که مدتهاست با تولیدکنندگانی مثل ونزوئلا و برزیل هم مرز بوده است، به یک منطقه حساس  برای سرمایه‌گذاری نفت تبدیل می‌کنند .

 سخنگوی شرکت اکسون در گویان گفت فعالیت های کلیدی آنها در بلوک بزرگ استابروک جلوتر از برنامه پیش می رود. وی گفت هفته های آینده بسیار حساس خواهد بود چون تولید در این منطقه تحت تاثیر شرایط جوی و سایر عوامل قرار می گیرد.

 نفت خام «لیزا» اولین درجه نفت خام گویان خواهد بود که تولید و به بازار عرضه می شود. این نفت 32 درجه API و 0.5 درصد محتوای سولفور دارد.

 اکسون قصد دارد دو محموله یک میلیون بشکه‌ای از نفت خام لیزا را در ژانویه صادر کند. همین مقدار نفت هم در فوریه توسط  شرکت هس و دولت گویان صادر خواهد شد.

 شرکت CNOOC چین که هنوز برنامه ای برای صادرات ندارد، این نفت را به چین می‌فرستد. این درجه متوسط و شیرین نفت خام مورد علاقه پالایشگاه های چین است.

 یکی از تاجران نفتی گفت:« ما انتظار داریم نفت لیزا 4 تا 6 دلار بیشتر از قیمت نفت برنت در سه ماه اول صادراتش فروخته شود. اولین خریداران این نفت را آزمایش می‌کنند و بعد شاید قیمت آن بالاتر برود».

انتظار می رود تا 120 هزار بشکه نفت طی سال های  2020 تا  2022 از پروژه لیزا تولید شود و این مقدار تا 2025 به 750 هزار بشکه در روز برسد. اکسون اولین تولید را در اوایل سال 2020 انجام می دهد.

 اکسون و شرکایش چهارده اکتشاف بزرگ در بلوک استابروک از 2015 انجام داده اند.

رویترز، شرکت های تولید نفت آمریکایی اکسون موبیل و هس قصد دارند اولین محموله نفت خام گویان را بین ژانویه و فوریه سال آینده میلادی صادر کنند که نقطه عطفی برای این تولیدکننده جدید آمریکای لاتین است.

 کنسرسیومی شامل هر دوی این شرکت‌ها و یک واحد از شرکت CNOOC چین تا به حال بیش از 6 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و گاز در سواحل گویان اکتشاف کرده‌اند که در نهایت می توان از آنها روزانه 750 هزار بشکه برای کشوری که هیچ تاریخچه ای در تولید نفت ندارد، تولید کرد.

 این اکتشاف های نفتی کشور فقیر گویان را که مدتهاست با تولیدکنندگانی مثل ونزوئلا و برزیل هم مرز بوده است، به یک منطقه حساس  برای سرمایه‌گذاری نفت تبدیل می‌کنند .

 سخنگوی شرکت اکسون در گویان گفت فعالیت های کلیدی آنها در بلوک بزرگ استابروک جلوتر از برنامه پیش می رود. وی گفت هفته های آینده بسیار حساس خواهد بود چون تولید در این منطقه تحت تاثیر شرایط جوی و سایر عوامل قرار می گیرد.

 نفت خام «لیزا» اولین درجه نفت خام گویان خواهد بود که تولید و به بازار عرضه می شود. این نفت 32 درجه API و 0.5 درصد محتوای سولفور دارد.

 اکسون قصد دارد دو محموله یک میلیون بشکه‌ای از نفت خام لیزا را در ژانویه صادر کند. همین مقدار نفت هم در فوریه توسط  شرکت هس و دولت گویان صادر خواهد شد.

 شرکت CNOOC چین که هنوز برنامه ای برای صادرات ندارد، این نفت را به چین می‌فرستد. این درجه متوسط و شیرین نفت خام مورد علاقه پالایشگاه های چین است.

 یکی از تاجران نفتی گفت:« ما انتظار داریم نفت لیزا 4 تا 6 دلار بیشتر از قیمت نفت برنت در سه ماه اول صادراتش فروخته شود. اولین خریداران این نفت را آزمایش می‌کنند و بعد شاید قیمت آن بالاتر برود».

انتظار می رود تا 120 هزار بشکه نفت طی سال های  2020 تا  2022 از پروژه لیزا تولید شود و این مقدار تا 2025 به 750 هزار بشکه در روز برسد. اکسون اولین تولید را در اوایل سال 2020 انجام می دهد.

 اکسون و شرکایش چهارده اکتشاف بزرگ در بلوک استابروک از 2015 انجام داده اند.

رویترز، شرکت های تولید نفت آمریکایی اکسون موبیل و هس قصد دارند اولین محموله نفت خام گویان را بین ژانویه و فوریه سال آینده میلادی صادر کنند که نقطه عطفی برای این تولیدکننده جدید آمریکای لاتین است.

 کنسرسیومی شامل هر دوی این شرکت‌ها و یک واحد از شرکت CNOOC چین تا به حال بیش از 6 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و گاز در سواحل گویان اکتشاف کرده‌اند که در نهایت می توان از آنها روزانه 750 هزار بشکه برای کشوری که هیچ تاریخچه ای در تولید نفت ندارد، تولید کرد.

 این اکتشاف های نفتی کشور فقیر گویان را که مدتهاست با تولیدکنندگانی مثل ونزوئلا و برزیل هم مرز بوده است، به یک منطقه حساس  برای سرمایه‌گذاری نفت تبدیل می‌کنند .

 سخنگوی شرکت اکسون در گویان گفت فعالیت های کلیدی آنها در بلوک بزرگ استابروک جلوتر از برنامه پیش می رود. وی گفت هفته های آینده بسیار حساس خواهد بود چون تولید در این منطقه تحت تاثیر شرایط جوی و سایر عوامل قرار می گیرد.

 نفت خام «لیزا» اولین درجه نفت خام گویان خواهد بود که تولید و به بازار عرضه می شود. این نفت 32 درجه API و 0.5 درصد محتوای سولفور دارد.

 اکسون قصد دارد دو محموله یک میلیون بشکه‌ای از نفت خام لیزا را در ژانویه صادر کند. همین مقدار نفت هم در فوریه توسط  شرکت هس و دولت گویان صادر خواهد شد.

 شرکت CNOOC چین که هنوز برنامه ای برای صادرات ندارد، این نفت را به چین می‌فرستد. این درجه متوسط و شیرین نفت خام مورد علاقه پالایشگاه های چین است.

 یکی از تاجران نفتی گفت:« ما انتظار داریم نفت لیزا 4 تا 6 دلار بیشتر از قیمت نفت برنت در سه ماه اول صادراتش فروخته شود. اولین خریداران این نفت را آزمایش می‌کنند و بعد شاید قیمت آن بالاتر برود».

انتظار می رود تا 120 هزار بشکه نفت طی سال های  2020 تا  2022 از پروژه لیزا تولید شود و این مقدار تا 2025 به 750 هزار بشکه در روز برسد. اکسون اولین تولید را در اوایل سال 2020 انجام می دهد.

 اکسون و شرکایش چهارده اکتشاف بزرگ در بلوک استابروک از 2015 انجام داده اند.

رویترز، شرکت های تولید نفت آمریکایی اکسون موبیل و هس قصد دارند اولین محموله نفت خام گویان را بین ژانویه و فوریه سال آینده میلادی صادر کنند که نقطه عطفی برای این تولیدکننده جدید آمریکای لاتین است.

 کنسرسیومی شامل هر دوی این شرکت‌ها و یک واحد از شرکت CNOOC چین تا به حال بیش از 6 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و گاز در سواحل گویان اکتشاف کرده‌اند که در نهایت می توان از آنها روزانه 750 هزار بشکه برای کشوری که هیچ تاریخچه ای در تولید نفت ندارد، تولید کرد.

 این اکتشاف های نفتی کشور فقیر گویان را که مدتهاست با تولیدکنندگانی مثل ونزوئلا و برزیل هم مرز بوده است، به یک منطقه حساس  برای سرمایه‌گذاری نفت تبدیل می‌کنند .

 سخنگوی شرکت اکسون در گویان گفت فعالیت های کلیدی آنها در بلوک بزرگ استابروک جلوتر از برنامه پیش می رود. وی گفت هفته های آینده بسیار حساس خواهد بود چون تولید در این منطقه تحت تاثیر شرایط جوی و سایر عوامل قرار می گیرد.

 نفت خام «لیزا» اولین درجه نفت خام گویان خواهد بود که تولید و به بازار عرضه می شود. این نفت 32 درجه API و 0.5 درصد محتوای سولفور دارد.

 اکسون قصد دارد دو محموله یک میلیون بشکه‌ای از نفت خام لیزا را در ژانویه صادر کند. همین مقدار نفت هم در فوریه توسط  شرکت هس و دولت گویان صادر خواهد شد.

 شرکت CNOOC چین که هنوز برنامه ای برای صادرات ندارد، این نفت را به چین می‌فرستد. این درجه متوسط و شیرین نفت خام مورد علاقه پالایشگاه های چین است.

 یکی از تاجران نفتی گفت:« ما انتظار داریم نفت لیزا 4 تا 6 دلار بیشتر از قیمت نفت برنت در سه ماه اول صادراتش فروخته شود. اولین خریداران این نفت را آزمایش می‌کنند و بعد شاید قیمت آن بالاتر برود».

انتظار می رود تا 120 هزار بشکه نفت طی سال های  2020 تا  2022 از پروژه لیزا تولید شود و این مقدار تا 2025 به 750 هزار بشکه در روز برسد. اکسون اولین تولید را در اوایل سال 2020 انجام می دهد.

 اکسون و شرکایش چهارده اکتشاف بزرگ در بلوک استابروک از 2015 انجام داده اند.

منبع:رویترز