واکنش ربیعی به نامه روحانی به رهبری

سخنگوی دولت به ماجرای نامه نگاری رئیس جمهوری با رهبری انقلاب در جهت لیست شورای نگهبان واکنش نشان داد.

به گزارش” آوای صنعت ”، علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست صبح امروز خود درباره انتشار خبر نامه رئیس جمهوری به رهبری در جهت تجدید نظر شورای نگهبان درباره اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: اقای رئیس جمهور معمولاً درباره موضاعات با رهبری نامه نگاری می کنند اما درباره این موضوع مورد اشاره بنده خبری ندارم.