واکسیناسیون 1000 نفر از پرسنل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

تزریق یک هزار دوز اول واکسن کووید 19 پرسنل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب انجام شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، با پیگیری های مهندس زحمتکش مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و همکاری دکتر موسوی نماینده مردم شهرستان های لامرد و مُهر در مجلس شورای اسلامی، طی 4 مرحله تزریق یک هزار دوز اول واکسن کووید 19 پرسنل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب باحضور تیم سیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد انجام شد.
روند واکسیناسیون پرسنل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و با استقرار تیم سیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد 500 نفر دیگر از پرسنل این مجتمع بزرگ صنعتی کشور دوز اول واکسن کووید 19 دریافت خواهند نمود.
همچنین مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در انجام مسوولیت های اجتماعی، تعداد 7 عدد دستگاه بارکدخوان (کدملی- کارت واکسن) به شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد جهت استقاده در پایگاه های واکسیناسیون کووید 19 در سطح شهرستان لامرد اهدا نمود.

منبع:روابط عمومی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب