واکسیناسیون پزشکان، کارکنان اورژانس و کادر سلامت گل‌گهر علیه کرونا

در ادامه برنامه واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سیرجان علیه بیماری کرونا صورت گرفت.

به گزارش” آوای صنعت ”، در ادامه برنامه واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سیرجان علیه بیماری کرونا، صبح امروز پرسنل اورژانس و حوزه سلامت شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نیز واکسن کرونا دریافت کردند.