مدیر HSEE گهرزمین:
واکسیناسیون پرسنل گهرزمین به زودی آغاز می شود

سید شجاع الدین گلسرخی مدیر واحد HSEE گهرزمین از آغاز واکسیناسیون پرسنل این شرکت خبر داد.

به گزارش” آوای صنعت ”، سید شجاع الدین گلسرخی مدیر واحد HSEE گهرزمین از آغاز واکسیناسیون پرسنل این شرکت خبر داد.

به دنبال پیگیری های انجام شده از سوی مدیریت عامل شرکت گهرزمین واکسن مورد نیاز کارکنان این شرکت تامین و به زودی واکسیناسیون پرسنل طبق برنامه زمانبندی آغاز می شود.

منبع:شرکت سنگ آهن گهرزمین