هوای تهران سالم شد

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 91 قرار گرفته و هوای پایتخت سالم است.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 91 قرار گرفته و هوای پایتخت سالم است. این شاخص طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد 144 قرار داشت و هوا برای گروه‌های ناسالم حساس بود.

پایتخت از ابتدای سال 25 روز هوای پاک، 183 روز هوای سالم، 45 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

پایتخت پس از 8 روز متوالی که درگیر پایداری جوی و آلودگی هوا بود امروز هوای بهتری نسبت به چند روز قبل داشته است.

بسیاری از کارشناسان اجرای طرح‌های جدید ترافیکی را دلیل آلودگی هوای پایتخت اعلام کردند اما مدیران شهری این موضوع را رد کرده و وارونگی دما را تنها علت این مشکل می‌دانند.