همکاری شرکت فولاد خوزستان در جمع آوری آب های سطحی مناطق مختلف شهرستان اهواز

شرکت فولاد خوزستان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و همزمان با بارش باران های اخیر جهت رفاه حال همشهریان عزیز با اعزام تجهیزات و نیروهای متخصص در اولین ساعات آب گرفتگی معابر، در محل حاضر شده و تا رفع کامل مشکلات تردد ساکنان مناطق در کنار آنها بوده است.

به گزارش” آوای صنعت ”،شرکت فولاد خوزستان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و همزمان با بارش باران های اخیر جهت رفاه حال همشهریان عزیز با اعزام تجهیزات و نیروهای متخصص در اولین ساعات آب گرفتگی معابر، در محل حاضر شده و تا رفع کامل مشکلات تردد ساکنان مناطق در کنار آنها بوده است.

خدمات صورت گرفته به همت نیروهای واحد ارتباطات منطقه ای و امور اجتماعی شرکت انجام شده است.