هجوم مردم کابل به بانک‌ها از ترس طالبان

هرات تایمز خبر داد که همزمان با تشدید بحران در افغانستان مردم کابل از ترس سقوط، برای خارج کردن دارایی خود به بانک‌ها هجوم برده‌اند.

به گزارش” آوای صنعت ”، هرات تایمز خبر داد که همزمان با تشدید بحران در افغانستان مردم کابل از ترس سقوط، برای خارج کردن دارایی خود به بانک‌ها هجوم برده‌اند.