نوسان قیمت آلومینیوم در هفته ای که گذشت

در ادامه کاهش ناچیز قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، هفته گذشته ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر)، بورس فلزات لندن در حالی کار خود را دوشنبه آغاز کرد که قیمت آلومینیوم ۲۸۴۶ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر تن اعلام شد. پس از آن شاهد افزایش قیمت این فلز در نخستین روز مهر ماه (۲۳ سپتامبر) به ۲۹۳۶.۵ دلار (تن) بودیم و بورس فلزات لندن با کاهش قیمت آلومینیوم در ۲ مهر (۲۴ سپتامبر) در حالی به کار خود پایان داد که قیمت آلومینیوم ۲۹۰۵ دلار اعلام شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، این در حالی است که ۱۳ سپتامبر (۲۹ شهریور) سال جاری قیمت آلومینیوم به ۲۹۴۹ دلار بیشترین مقدار خود طی ۱۳ سال گذشته افزایش یافته بود.

همچنین قیمت سه ماهه آلومینیوم با ۱.۵ دلار افزایش طی هفته گذشته به ۲۹۱۵ دلار و ۵۰ سنت رسید.

موجودی فلز آلومینیوم نیز در بورس فلزات طی هفته گذشته با ۴۶۱۷۵ تن کاهش به ۱۲۸۱۵۵۰ تن تقلیل یافت که کاهش موجودی می تواند سوخت اصلی افزایش قیمت و رسیدن آلومینیوم به ۳ هزار دلار (تن) را فراهم کند.