نماد میدکو در بورس درج شد

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد «میدکو» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد «میدکو» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 1400/02/15 با انتقال سهام شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(سهامی عام) از بازار اول فرابورس ایران به بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌‌ مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ 13/04/1400 شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به عنوان پانصد و نودمین شرکت پذیرفته شده در بخش «فلزات اساسی»، گروه و طبقه «تولید آهن و فولاد پایه» با کد «2710» و نماد «میدکو» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.