نقش آفرینی شرکت های معدنی در توسعه استان کرمان

استاندار کرمان بر لزوم نقش آفرینی شرکت های معدنی در توسعه استان تاکید کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، علی زینی وند در نشست دیشب شورای معادن استان کرمان گفت: به تناسب ثروتی که از استان برداشت می شود در استان کار نشده است.

وی با بیان اینکه بر اساس تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیارات به شورای معادن هنوز آنطور که باید انجام نشده است گفت: معادن درآمد های سرشاری دارند، اما حق و حقوق استان از این معادن داده نشده است.

استاندار کرمان با تأکید بر اینکه باید با گفتمان واحد پیگیر حق و حقوق استان از درآمد معادن باشیم افزود: یک درصد از خسارات معادن به استان باید با جدیت پیگیری و وصول شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان استان کرمان در مجلس تاثیرگذار هستند و باید از ظرفیت آن ها در احقاق حقوق استان استفاده کرد ادامه داد: باید زمینه ای فراهم شود که شرکت ها و معادن بزرگ بخشی از درآمد خود را با برنامه ریزی دقیق در استان سرمایه گذاری کنند.

زینی وند با اشاره به اینکه منابع معدنی استان محدود و بالاخره پایان پذیر است و باید برای آینده استان چاره اندیشی کرد گفت: شرکت های معدنی باید بخش مولد استان را فعال کرده و در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کنند.

وی با بیان اینکه به تناسب ثروتی که از استان کرمان برداشت می شود در استان کار نشده است افزود: باید این درآمد ها در استان هزینه و توسعه متوازن ایجاد شود.

در این جلسه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز با بیان اینکه محیط زیست استان کرمان از چهل معدن استان به دلیل آلایندگی شکایت داشته است گفت: باید به این موضوع رسیدگی کنیم.

مهدی حسینی نژاد افزود: هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سهم یک درصد معادن استان کرمان در سال جاری بود که باید برای پیگیری و وصول آن برنامه ریزی شود.

در این نشست همچنین موضوع یکی از معادن گوغر بافت که به منطقه جنگلی آنجا آسیب وارد کرده است مطرح و قرار شد مصوبه و نتایج کارشناسی تعیین تکلیف این معدن به شورای عالی معادن ارسال شود.