نفت در گذر زمان / پنجم دی ماه ۱۳۲۹ و ۱۳۵۷

در پنجم دی ماه ۱۳۲۹ لايحه نفت به دولت بازگشت و همچنین صادرات نفت ايران قطع كامل شد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،   پس از اينكه لايحه نفت كه بر اساس قرارداد الحاقي تنظيم شده بود در كميسيون نفت مجلس شوراي ملي رد و نمايندگان مخالف، آن را براي استيفاي حقوق ايران كافي ندانستند، رزم‌آرا نخست‌وزير وقت در 5 دي 1329 اين لايحه را از مجلس پس گرفت و اعلام كرد كه اقدامات ديگري را براي استيفاي حقوق ايران انجام خواهد داد.

همچنین در پنجم دی ماه 1357  به دنبال اعتصاب كاركنان صنعت نفت در همراهي با انقلاب اسلامي، توليد نفت به پايين‌ترين حد خود رسيد و در پنجم دي 1357 با اعتصاب كاركنان پايانه نفتي خارگ، صادرات نفت به طور كامل قطع شد. يك روز بعد، امام‌خميني(ره) در پيامي از اعتصابيون صنعت نفت تشكر كرد و از ملت ايران خواست كه حامي آنان باشند. در همين روز دولت كاركنان اعتصابي به ويژه نمايندگان آنها را تهديد به محاكمه در دادگاه نظامي كرد.