نفت در گذر زمان / هشتم دی ماه ۱۳۴۳

 شركت ملي صنايع پتروشيمي با سرمايه 3/8 ميليارد ريال (متعلق به شركت ملي نفت ايران) در هشتم دي 1343 تأسيس شد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  فعاليت در زمينه صنايع پتروشيمي در ايران از اواخر سال 1337 آغاز و بنگاهي به نام بنگاه كود شيميايي وابسته به وزارت اقتصاد تأسيس شد.

در سال 1343 با بهره‌برداري از مجتمع توليد كود شيميايي شيراز، اولين واحد پتروشيمي در كشور افتتاح شد.