نفت در گذر زمان / نوزدهم آذر ۱۳۶۸

 روز 19 آذر 1368، واحد شماره 2 توليد كود اوره مجتمع پترشيمي رازي افتتاح شد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  ساخت اولين فاز واحدهاي اين مجتمع از سال 1345 و با مشاركت يك شركت آمريكايي با سهم مساوي آغاز شد و در سال 1349 به دنبال عمليات ساخت چهارساله به بهره‌برداري رسيد.

در سال 1352، مشاركت ميان پتروشيمي ايران و شركت آمريكايي لغو شد و پس از آن، عمليات ساخت فاز دوم شامل واحد آمونياك به ظرفيت يك ‌هزار تن، واحد اوره به گنجايش يك ‌هزار و پانصد تن و واحد اسيد سولفوريك آغاز شد.

واحد اوره به علت تقارن با انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي تا سال 1368 به تعويق افتاد.