نفت در گذر زمان / سیزدهم آذر ۱۳۳۱ و ۱۳۴۶

 در سیزدهم آذر ۱۳۳۱ تحريم نفتي ايران توسط شركت‌هاي نفتي آمريكايي صورت گرفت همچنین در سیزدهم آذر ۱۳۴۶ ساخت اولين خط لوله سراسري گاز نیز آغاز شد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  در ماه‌هاي پاياني سال 1952 ميلادي كه آيزنهاور، رئيس‌جمهور جديد آمريكا خود را براي استقرار در كاخ‌سفيد آماده مي‌كرد، اين نگرش جديد نسبت به موضوع نفت ايران در كاخ ‌سفيد پديد آمده بود كه دولت آمريكا نبايد وارد ماجراي تحريم نفت ايران شود، بلكه تصميم‌گيري براي خريد يا تحريم نفت اين كشور از ابتدا بايد برعهده شركت‌هاي نفتي گذارده مي‌شد.

به همين منظور، نمايندگان دولت آمريكا در 13 و 18 آذر 1331 (4 و 9 دسامبر 1952)، در جلسه با نمايندگان پنج شركت بزرگ نفتي ضمن مطرح كردن اين طرح، اعلام كردند كه ممكن است دولت از اعمال قوانين ضد تراست درباره ايران خودداري كند تا شركت‌ها در ارتباط با معامله نفتي با اين كشور آزادي عمل بيشتري داشته باشند.

اما اين طرح در زماني ارائه شد كه نفت به اندازه كافي در بازار موجود بود. بنابر اين، نمايندگان شركت‌هاي نفتي بر دو شرط اساسي در اين زمينه تأكيد كردند: اول اينكه، ميان ايران و انگليس بر سر غرامت توافق به وجود آيد و دوم آنكه، خريد نفت از ايران در اصل 50 – 50 خدشه وارد نكند.

همچنین در سیزدهم آذر 1346  عمليات ساخت اولين خط لوله سراسري گاز به طول يك ‌هزار و يكصد كيلومتر از مبدا خط لوله در آغاجاري آغاز شد.

خط لوله اصلي اين طرح شامل 100 كيلومتر لوله‌هاي جمع‌آوري گاز و 490 كيلومتر خطوط فرعي بود كه به منظور انتقال گاز از جنوب و رساندن آن به شهرهاي شيراز، اصفهان، كاشان، قم و تهران احداث شد.