نفت در گذر زمان/ دوازدهم مرداد ۱۳۳۶

  تشکیل شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ) به تصویب مجلس شورای ملی رسید

به گزارش” آوای صنعت ”، این شرکت از سوی شرکت نفتی ایتالیا، آجیپ (AGIP) و شرکت ملی نفت ایران تاسیس شد و هر یک از دو شرکت 50 درصد سهام شرکت جدید را در دراختیار داشتند. حوزه فعالیت این شرکت در بخش شمالی خلیج فارس به مساحت 5500 کیلومتر مربع، در شرق کوه های زاگرس به مساحت 11 هزار و 300 کیلومتر مربع و در منطقه ساحلی دریای عمان به مساحت 6000 کیلومتر مربع تعیین شده بود.