نفت در گذر زمان /بیست و پنجم آذر ۱۳۲۹

  10 تن از نمايندگان مجلس شوراي ملي، به عنوان اعضاي كميسيون نفت در گزارشي، پيشنهاد كردند كه قرارداد سال 1933 ايران و انگليس لغو و صنعت نفت ايران ملي شود تا درآمد اين ثروت ملي براي عمران، پيشرفت كشور و رفاه مردم صرف شود.

به گزارش ” آوای صنعت ”، اين پيشنهاد واكنش‌هايي را در سطح جامعه برانگيخت و از روز بعد، تشكيل اجتماعات، ايراد سخنراني‌ها و انتشار مقالات به پشتيباني از اين پيشنهاد آغاز شد.

30 آذر، دانشجويان دانشگاه تهران و دانش سراي عالي (دانشگاه خوارزمي امروز) در ميدان بهارستان اجتماع كردند و شعار «نفت ما بايد ملي شود» را سر دادند. اين اجتماعات و حمايت‌ها با وجود مخالفت رزم‌آرا، نخست‌وزير وقت، تا زمان ملي‌شدن صنعت نفت ادامه يافت.