نفت در گذر زمان /بیست و ششم آذر ۱۳۵۳

آتش چاه شماره 131 آغاجاري مهار شد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  چاه شماره 131 آغاجاري كه در روز 30 مهر 1353 در حين عمليات حفاري از كنترل خارج و دچار حريق شده بود، پس از حدود دو ماه تلاش كارشناسان شركت ملي نفت در روز 26 آذر 1353 تحت كنترل در آمد و آتش با تزريق سيمان خاموش شد.