نخستین اظهارات ترامپ پس از پیروزی بایدن

ترامپ: ناظران [ما] اجازه ورود به اتاق‌های شمارش آراء را پیدا نکردند. من انتخابات را پیروز شدم، ۷۱ میلیون رأی قانونی گرفتم. اتفاقات بدی افتاد و ناظران ما نتوانستند ببینند چه شده است. هرگز قبلا رخ نداده بود. میلیون‌ها رأی پستی برای کسانی ارسال شد که نخواسته بودند! ۷۱ میلیون رای قانونی، بیشترین رای برای یک رییس جمهور مستقر!