با تصویب شورای شهر تهران ؛
میراث طبیعی توچال ثبت ملی می‌شود

اعضای شورای اسلامی شهر تهران، با تصویب طرحی یک فوریتی، شهرداری تهران را به ثبت ملی میراث طبیعی توچال ملزم کردند.

به گزارش ” آوای صنعت ”،   اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جریان یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورا با ۱۷ رای یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ثبت ملی میراث طبیعی توچال» را تصویب کردند.

«احمد مسجد جامعی» عضو شورای شهر تهران درباره این طرح گفت: نگهداری و حفظ منابع طبیعی شهر تهران ضروری است.

وی افزود: البته راه اندازی شهرداری کوهستان در منطقه توچال موجب جمع آوری زباله ها و پاکیزه نگه داشتن این محدوده شد.

مسجد جامعی با اشاره به وجود برخی ساخت و سازها در این محدوده گفت: در بازدید از توچال، شهردار منطقه نیز نسبت به ساخت و سازهای این محدوده ابراز نگرانی کردند.

وی از اعضای شورا خواست به این طرح رای داده و این میراث طبیعی را برای پایتخت حفظ کنند.