موفقیت شرکت مهندسین مشاور پیشگامان در دریافت تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی

در همایش یاد شده تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی به محمدرضا پاکباز مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب اعطا شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، محمدرضا پاکباز مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب اظهار داشت: نتایج بررسی‌های انجام شده در کمیته داوری بر اساس سایت ویزیت‌های صورت گرفته، تصمیم‌ گیری شد. همچنین مدت تدوین اظهارنامه و انجام خود ارزیابی و سایت ویزیت ارزیابان تعالی سازمانی در یک دوره شش ماهه صورت گرفته است.

وی افزود: تمامی جلسات و برنامه‌های اجرا شده مبتنی بر مصوبات کمیته عالی کرونا، به صورت کاملاً مجازی و بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب با تبریک به تمامی کارکنان شاغل در این شرکت بابت دریافت تقدیرنامه دوستاره تعالی سازمانی، از تمامی دست اندرکاران بابت تلاش های بی‌ وقفه، تشکر و قدردانی نموده و خاطرنشان کرد: موضوع تعالی مسیر مستمر و همیشگی بوده و باید برنامه‌ها و پروژه‌های تعیین شده با همت تمامی مدیران، سرپرستان و کارشناسان محترم پیگیری و تکمیل شود تا ان‌شاءالله در سال‌های آتی مسیر پیشرفت و تعالی شرکت هموار شود.