موافقت زنگنه برای خداحافظی بازنشستگان صندوق نفت

شنیده ها حاکی از آن است در پی انتقادها از مدیران بازنشسته و عدم اجرای ماده ۲۴۱ در صندوق بازنشستگی نفت وزیر نفت با پایان کار مدیران بازنشسته به منظور استفاده از مدیران جوان و با تجربه موافقت کرده است.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  شنیده ها حاکی از آن است در پی انتقادها از مدیران بازنشسته و عدم اجرای ماده ۲۴۱ در صندوق بازنشستگی نفت وزیر نفت با پایان کار مدیران بازنشسته به منظور استفاده از مدیران جوان و با تجربه موافقت کرده است.

 چند وقتی است که انتقادات نسبت به حضور بازنشسته در محافل مختلف مطرح است.

در همین راستا شنیده ها حاکی از آن است در پی انتقادها از مدیران بازنشسته و عدم اجرای ماده ۲۴۱ در صندوق بازنشستگی نفت وزیر نفت با پایان کار مدیران بازنشسته به منظور استفاده از مدیران جوان و با تجربه موافقت کرده و موضوع را به مدیر عامل صندوق نفت بازنشستگی نفت اعلام کرده است و مقرر شده تا پایان آبان ماه مدیران بازنشسته صندوق بازنشستگی نفت جای خود را به مدیران جوانتر و با تجربه بدهند که این اقدام وزیر نفت با استقبال نمایندگان مجلس و بدنه وزارت نفت روبرو شده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی خط بازار