مهدی پور معاون مطبوعاتی شد

با حکم وزیر ارشاد، فرشاد مهدی‌پور با مأموریت اصلی «بازآرایی ساختار رسانه‌ای کشور»، به سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، او دارای دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی است و سالها سابقه فعالیت خبری و مدیریت در رسانه های مختلف را داشته  است.