مهدی آزادواری مدیرعامل هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر شد

دکتر مهدی آزادواری از مدیران جوان و با سابقه در حوزه بازار سرمایه کشور که پیش از این مدیر عاملی سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران را عهده دار بود، پس ارایه کارنامه بسیار درخشان در شرکت یاد شده، این بار سکاندار هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت های زیر مجموعه هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین شامل قند نیشابور، شکر شاهرود، زرین ذرت شاهرود و سرآمد صنایع بهشهر می‌باشد.

گفتنی است، در دوره مدیریت دکتر مهدی آزادواری در شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر ایران (وصنا) تحولات عظیمی نظیر دستیابی به سود ۴۰۴ میلیارد تومانی در بورس (در بازاری که حدود ۶۰ درصد افت را شاهد بود)، افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شرکت و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه بیش از ۱۰۰ درصدی در گام بعدی، رشد نزدیک به ۲۰۰ درصدی شش ماهه اول سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل ( با توجه به منفی بودن بورس) و …  رقم خورد.

ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد و آن این است که اعتماد به جوانان و خلق دستاوردهای درخشان توسط وی مرهون اعتماد و همراهی دکتر امیر تجریشی ( مدیرعامل توسعه ملی)، مجید محسنی مجد ( مدیر عامل توسعه صنایع بهشهر)، هیات مدیره و پرسنل  شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر دانست.