معرفی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان شرکت برتر کشور

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان شرکت برتر کشور در بیست و سومین مراسم معرفی صد شرکت برتر ایران معرفی شد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در مراسم بیست و سومین مراسم معرفی صد شرکت برتر ایران گفت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار به همراه چهار شرکت دیگر در گروه های پتروشیمی و فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و مالی، بزرگترین شرکت های ایران در سال گذشته بوده اند.

ابوالفضل کیانی بختیاری با اشاره به سهم شرکت های بزرگ ایران در اقتصاد ملی افزود: ۸۹ درصد کل فروش ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور سهم ۱۰۰ شرکت اول است که نشان دهنده اثرگذاری بسیار بالای این شرکت هاست.

وی گفت: ۷۴.۲ درصد اشتغال و ۹۴ درصد صادرات و ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور سهم ۵۰۰ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی کشور است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد کل فروش کشور متعلق به صد شرکت اول کشور است.

کیانب در خصوص ارزیابی این شرکت ها گفت: ۲۳ شاخص در این ارزیابی لحاظ شده که مهمترین آن ها علاوه بر فروش کلی، شاخص هایی، چون سودآوری، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی، شاخص های بازار و… بوده است.