مطالبه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وزارت نفت

جمعی از کارکنان شرکتی (ارکان ثالث حجمی و غیرحجمی) شاغل در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اعم از شرکت گاز، نفت، حفاری، پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی خواستار تبدیل وضعیت خود شده اند.

به گزارش” آوای صنعت ”، در نامه ای کارکنان آمده است:

بسمه تعالی

احتراما ما قریب یکصد و پنج هزار نفر از کارکنان شرکتی (ارکان ثالث حجمی و غیرحجمی) شاغل در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اعم از شرکت گاز، نفت، حفاری، پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی از مسئولین استدعا داریم:

۱. یکبار برای همیشه با قانونگذاری صحیح و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وزارت نفت به رسمی و با حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو برای دستگاه‌های دولتی دست پیمانکاران را از حقوق و دستمزد ما کوتاه نمایند چرا که هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد نیروی شرکتی که ده سال از عمر و جوانی خود را مصروف خدمت به کشور نموده و سی سال نیز به او در دستگاه مربوطه نیاز است حقوق و دستمزد خود را با واسطه دریافت نماید.

۲.نظام عادلانه پرداخت در دستگاه‌های اجرایی جاری گردد و حقوق ،مزایا و پاداش کارکنان شرکتی با دیگر کارکنان همسان‌سازی گردد