مسئول قراردادهای نفت عراق تغییر کرد

رویترز با استناد به سندی که به دستش رسیده نوشت ثامر الغصبان، وزیر نفت عراق، علی معارج را به عنوان رئیس جدید اداره صدور مجوز و قراردادهای وزارت نفت عراق منصوب کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  این اداره قراردادهای نفتی فرامرزی و مذاکرات برای قراردادهای انرژی با شرکت‌های بین‌المللی را به عهده دارد. 

بر اساس این سند که به امضای غصبان در 11 ژانویه رسیده است، از علی معارج به عنوان رئیس جدید اداره صدور مجوز و قراردادهای وزارت نفت عراق نام برده است.

معارج قبلا تا سال 2014 رئیس شرکت دولتی نفت میسان بود زمانی‌که به عضویت پارلمان عراق درآمد. در سال 2018، به سمت مشاور وزارت نفت عراق درآمد.

بر اساس اسناد وزارت نفت عراق، این سمت سال‌ها در اختیار ابوالمهدی العامدی بود که سال گذشته بازنشسته شد.

منبع: فارس