مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

با صدور حکمی از سوی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی سید جلال میر هاشمی به عنوان مدیر کنترل تولید این شرکت منصوب شد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  در این حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربیات مفید جنابعالی بموجب این حکم  به عنوان مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می شوید،امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از توان کلیه همکاران ، در انجام امور محوله به منظور تحقق اهداف شرکت موفق و پیروز باشید.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پیام جداگانه دیگری از زحمات وخدمات قدرت اله فرج پور در طول دوره تصدی مدیریت کنترل تولید این شرکت تشکر و قدردانی کرد و برای ایشان آرزوی سلامتی وموفقیت کرد.

منبعشرکت ملی صنایع پتروشیمی