مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مجتمع سنگ آهن سنگان منصوب شد

طی حکمی از طرف مهندس جعفری، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مجتمع سنگ آهن سنگان منصوب شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، طی حکمی از طرف مهندس جعفری مدیریت محترم مجتمع سنگ آهن سنگان، مهندس بادوست بعنوان مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مجتمع منصوب گردید.

منبع:روابط عمومی مجتمع سنگ آهن سنگان