مدیر عامل شرکت ملی پخش:شرکت ملی پخش ۹۰ سال سابقه سوخت رسانی دارد

مدیرعامل پخش و فرآورده‌های نفتی ایران در آیین گشایش نخستین موزه نفتی پایتخت گفت: این شرکت ۹۰ سال وظیفه سوخت رسانی به ملت ایران را بر عهده داشته است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  امیر وکیل زاده افزود: در طول این ۹۰ سال خدمترسانی، بنده ۳۱ سال توفیق داشتم تا در این بخش فعالیت کنم و کارکنان این شرکت در طول سالیان سال در گرما بخشی به منازل مردم همه تلاش خود را کرده و این مهم باعث سربلندی و افتخار من است.

وکیل زاده با یادآوری خاطراتی از نحوه سوخترسانی در این جایگاه در گذشته، تصریح کرد: با تمهیدات اتخاذ شده توسط مدیر موزه صنعت نفت و مدیر عامل وقت شرکت ملی پخش، این جایگاه قدیمی تبدیل به موزه و پل ارتباطی از گذشته به حال و آینده شده است.

وی با بیان اینکه وجود چنین موزه‌هایی موجب می‌شود گذشته و سیر تاریخ در کنار هم دیده شود، اظهار کرد: وجود موزه موجب شناخت روند رشد تکنولوژی در عصر امروز می‌شود که این مساله می‌تواند تأثیرات بسیار زیادی داشته باشد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش یادآور شد: با حضور در چنین موزه‌هایی آرامش به مردم تزریق می‌شود و امیدوارم چنین موزه‌هایی در سراسر کشور راه اندازی شود.

منبع: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران