مدیرعامل صندوق ضمانت صنایع کوچک: ضمانت 214 میلیارد تومان تسهیلات صنایع کوچک در سال گذشته

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در نشست خبری مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: در سال 97 و در مجموع 293 فقره ضمانت نامه صادره، تسهیلات صنعتی بالغ بر 2 هزار و 140 میلیارد ریال که مورد درخواست واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در سطح کشور بوده است را ضمانت کرده ایم.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  محمدحسین مقیسه، ادامه داد: هم اکنون و به تبع صدور 6 برابری ضمانت نامه در قبال سرمایه اولیه صندوق، تا حدودی ظرفیت صدور ضمانت نامه تکمیل شده و در حال رایزنی برای افزایش سرمایه هستیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به سرمایه 110 میلیارد تومانی فعلی صندوق اشاره کرد و افزود: پیشنهاد این صندوق افزایش سرمایه آن به 500 میلیارد تومان بود تا بتواند دست کم پنج برابر این رقم ضمانت نامه صادر کند.

وی اعلام کرد: از 4 ماه ابتدایی امسال و در قالب صدور 70 فقره ضمانت نامه بیش از 70 میلیارد تومان تسهیلات درخواستی را مورد ضمانت قرار دادیم.

به گفته وی برپایه رویه های حاکم بر صندوق های ضمات سرمایه گذاری در جهان در شرایط نرمال اقتصادی
می توان بین پنج تا 6 برابر سرمایه موجود، ضمانت نامه صادر کرد.

منبع:وزارت صنعت ، معدن و تجارت