مدیرعامل جدید مجتمع فولاد ظفر بناب معرفی شد

با حکم رئیس هیئت مدیره ، مهندس فرهاد نیک نفس به‌ عنوان مدیرعامل جدید مجتمع فولاد ظفر بناب منصوب شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، در حکم صادره امید اسمعیل ظفر رئیس هیئت مدیره خطاب به فرهاد نیک نفس آمده است : با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند و تعهد جنابعالی ، به سمت مدیر عامل مجتمع فولاد ظفر بناب منصوب می‌شوید تا با اتکال به خداوند متعال وظایف و امور محوله را در راستای اهداف سازمان و با رعایت اصول قانونمداری در جهت بالندگی کارخانه موفق و مؤید باشید.

مهندس فرهاد نیک نفس مدیرعاملی شرکت همکاران سیستم را در کارنامه دارد.