محمد هادی نژاد حسینیان دعوت حق را لبیک گفت

متاسفانه با خبر شدیم محمد هادی نژاد حسینیان دعوت حق را لبیک گفته و به دیار حق شتافت.

به گزارش آوای صنعت ، وی در کابینه موسوی وزیر راه بود و در کابینه رفسنجانی، وزیر صنایع سنگین شد و در دوره اول وزارت کمال خرازی در وزارت خارجه، سفیر دائم ایران درسازمان ملل شد و سپس به نمایندگی ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) انتخاب شد.

وی سالها از مقامات ارشد وزارت نفت بود و معاون بین الملل وزارت نفت در سالهای ۸۰ تا ۸۴ را عهده دار بود.

سید محمد هادی نژاد حسینیان در ۱۳۲۵ش درتهران به دنیا آمد و امروز چشم از جهان فروبست.