محسن زیوه عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان شد

هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان با یک تغییر همراه شد . به استناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ شرکت ذوب آهن، محسن زیوه به عنوان نماینده شرکت پویش بازرگان به جای احسان دشتیانه به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، بر پایه این گزارش،علی احمدیان به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره، منصور یزدی زاده به عنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، مرتضی یزدخواستی به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و مهرداد تولاییان به عنوان عضو موظف هیئت مدیره در سمت‌های خود ابقا شدند.