مجوز دولت برای انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی

در لایحه بودجه ۹۹ به دولت این اجازه داده شده با اولویت طرح‌های مهم زیربنایی و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد ریال منتشر کند.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  در بند “ط” تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 99 آمده است: “به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت،  معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد(35.000.000.000.000) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین(برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح(برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.