مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در نشست هم اندیشی مدیران:
مبنای صادرات فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۰ دو میلیون تُن است

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در نشست هم اندیشی مدیران گفت : مبنای صادرات شرکت فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۰ دو میلیون تُن است.

به گزارش” آوای صنعت ”، وی افزود بازنگری طرح طبقه‌بندی و بهبود معیشت کارکنان جزء اولویت هئیت مدیره است.

 تکمیل زنجیره ارزش باعث تثبیت جایگاه فولاد خوزستان می‌شود.

 توسعه و حفظ جایگاه در کشور، اولویت فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۰ است.