نرخ پاداش بهره‌وری سال ۱۳۹۹ کارکنان نفت مشخص شد

نرخ حداقل و حداکثر حق الزحمه / پاداش بهره‌وری سال ۱۳۹۹ کارکنان نفت اعلام شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، نرخ حداقل و حداکثر حق الزحمه / پاداش بهره‌وری سال ۱۳۹۹ کارکنان نفت اعلام شد

✔️حداقل: ۱۹.۷۷۵.۷۰۰ ریال

✔️حداکثر: ۷۹.۱۰۲.۹۰۰ ریال

منبع:نفت آنلاین