قیمت سیمان در سراشیبی/ افزایش تولید کارخانه های سیمان مازندران به ۵۰ درصد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: ظرفیت کارخانه های سیمان مارندران از ۲۰ به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و با بهبود شرایط شاهد روند کاهشی قیمت سیمان در بازار مازندران خواهیم بود.

به گزارش” آوای صنعت ”، حسینقلی قوانلو امروز درباره وضعیت قیمت سیمان در مازندران در گفت وگویی در شهرستان ساری، اظهار کرد: دلیل افزایش سرسام آور قیمت سیمان قطعی برق و کاهش ظرفیت تولید در کارخانه های تولید در مازندران بوده است که موجب شده ظرفیت تولید در کارخانه های استان به ۲۰ درصد برسد.

وی افزود: پایین آمدن ظرفیت تولید در کارخانه ها موجب برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار شد که همین موضوع گرانی قیمت سیمان را در پی داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه درحال حاضر ظرفیت تولید در کارخانه های سیمان مازندران به ۵۰ درصد رسید، اضافه کرد: افزایش ظرفیت تولید به قیمت محصول در بازار کمک کرد به طوری که قیمت هر پاکت سیمان به حود ۴۰هزار تومان رسید.

این مسؤول تصریح کرد: با بهبود شرایط شاهد روند کاهشی قیمت سیمان در بازار مازندران خواهیم بود.

قوانلو یادآور شد: ظرفیت تولید کارخانه های سیمان در سال ۹۰ میلیون تن بوده درحالی که نیاز ما کمتر از ۷۰ میلیون تن بوده پاسخگو است.