رئیس خانه صنعتکاران ایران:
قطعی امروز برق صنایع، قطعا صف های کمبود کالا در ماه های آینده درپی دارد

مهندس بنی هاشمی در رابطه با تصمیم دولت مبنی بر قطعی برق صنایع بیان کرد: اقدام قطعی برق از ابتدا یک بی تدبیری آشکار از طرف دولت است که در سال های اخیر فکری برای جبران این کمبود نکرده بوده است. اما این تصمیم فعلی مبنی بر قطع برق صنایع جبران اشتباه با یک اشتباه بزرگتر است.

به گزارش” آوای صنعت ”، وی افزود: متاسفانه اثر قطعی برق صنایع برای ماه های بعد نمایان خواهد شد و بحران جدی آن خروجی صف های جدید برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. قطع برق صنایع به معنای فلج شدن اقتصاد و تولید کشور است اما کسی از این لحاظ به موضوع توجه نمی کند.

مهندس بنی هاشمی در پایان ضمن انتقاد شدید از این تصمیم غلط افزود: در سالی که باید به دستور مقام معظم رهبری از سر راه تولید مانع زدایی شود و صنایع مورد پشتیبانی قرار گیرند، با این اقدامات ضربات و خسارت های شدیدی به صنایع خواهیم زد که برای جبران آنها باید هزینه های بسیار هنگفتی انجام شود.