قرارداد مطالعات جامع میدان‎های مارون، رگ سفید و پازنان امضا شد

قرارداد مطالعات جامع میادین مارون، رگ سفید و پازنان میان شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شركت های مشاور امضا شد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  ظهر امروز (شنبه ۲۳ آذر) در حاشیه دومین روز برگزاری یازدهمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان، قرارداد مطالعات جامع میدان های مارون، رگ سفید و پازنان میان شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شركت های مشاور امضا شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ما طی این قراردادها امیدواریم به روش هایی برای بالا بردن ضریب بازیافت از مخازن رگ سفید، پازنان و مارون برسیم و سناریوهای برداشت مشخص و در اجرا نیز پیاده شود.

طی این قرارداد مطالعات جامع میادین رگ سفید و پازنان به شركت “پارس پترو زاگرس” و میدان مارون به شركت “مهندسی فرآیند به كمك رایانه ایرانیان (كیپ)” واگذار شد. طبق مفاد قرارداد، مطالعات جامع میدان رگ سفید( مخزن آسماری و بنگستان)، میدان پازنان (مخزن آسماری) و میدان مارون(مخزن آسماری) شامل فازهای جمع آوری اطلاعات میدان، تعیین مشخصات مخزن، تطابق تاریخچه، پیش بینی عملكرد مخزن، آنالیز اقتصادی و تهیه سناریوهای بهینه است كه با هدف ارائه طرح توسعه مخزن انجام می شود.

براساس این گزارش، مدت قرارداد مطالعات جامع میادین رگ سفید و پازنان ۳۰ ماه و مدت قرارداد مطالعات جامع میدان مارون ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در خصوص این قرارداد گفت: ما طی این قراردادها امیدواریم به روش هایی برای بالا بردن ضریب بازیافت از مخازن رگ سفید پازنان مارون برسیم و سناریوهای بهینه برداشت مشخص شود و در اجرا نیز پیاده شود.

منبع:شركت ملی نفت