قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر بخش معدن را ابلاغ شد

رئیس جمهور قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، آقای روحانی، رئیس جمهور در اجرای اصل (۱۲۳) قانون اساسی، قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» را برای اجرا به معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

این قانون که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه مورخ ۲۴ دی ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید.

منبع:هیئت دولت